Flyttupplysning.se

Villkor

För dig som är privatperson och flyttar inom Sverige så gäller branschens allmänna bestämmelser Bohag 2000:

Bohag 2000 Bohag 2000 (öppnas i eget fönster)

För utlandsflyttning gäller General Conditions for International Furniture Removal.

General Conditions General Conditions for International Furniture Removal (öppnas i eget fönster)

Övriga villkor:

Datum för flytten

Datum för flytten är ett önskemål från kunden, det kan dock hända att flytten inte är möjlig att utföra önskat datum. Vi tar inget ansvar för detta men i de flesta fall genomförs flytten enligt kundens önskemål. Skulle ett eventuellt ändrat datum innebära problem för kunden så är det givetvis möjligt att avboka flytten.

Tillgänglighet, godsundersökning och oförutsett

Eventuella kostnader för godsundersökning påkallad av tullmyndighet ingår ej. Offerten förutsätter fri access för fjärrfordon vid lastnings- respektive lossningsplats. Eventuella kostnader utanför transportörens kontroll tillkommer i samråd med kunden.

Betalning

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta per månad med 2,0%. Påminnelseavgift samt faktureringsavgift enligt lag tillkommer. För utlandsflyttning gäller General Conditions for International Furniture Removal (se ovan). För kommersiellt  gods och magasinering
gäller NSAB-85 samt Depositionsavtal.

Moms

Lagstadgad moms ingår i alla priser mot konsument/privatperson.

Försäkringar vid utlandsflytt

Vi erbjuder er att teckna en allriskförsäkring genom oss. Premien för fullständigt försäkringsskydd är 1,0 % på deklarerat värde, minsta premie 500 SEK. Självrisk 2000 SEK.

Vid eventuella mellanlagringar av ditt bohag ska dessa tilläggsförsäkras.

Försäkringar vid flytt inom Sverige

Flyttfirman som utför din flytt har gällande transportörsansvarsförsäkring som täcker ditt bohag under transporten och själva flytten. Behöver bohaget mellanlagras så ingår inte detta i försäkringen. Särskilt dyra föremål ingår inte heller i försäkringen men kan dock tilläggsförsäkras, kontakta oss för ytterligare information.

Ansvar vid systemfel

Vi tar inget ansvar för eventuella systemfel som kan uppstå. Felaktiga priser eller andra felaktigheter som kan uppstå i offerten tar vi alltså inget ansvar för och har därmed rätt att avstå från att ta uppdraget på grund av detta.